Proces- en selectiebegeleiding

Selectieproces

In toenemende mate wordt PropertyPeople de laatste jaren benaderd door onze relaties om hen te begeleiden in het selectieproces. Daarbij neemt de opdrachtgever de eerste werving voor haar rekening, waarna wij worden ingeschakeld voor het uitvoeren van de selectie en de verdere verwerking van de ontvangen reacties.

Sneller en doelgerichter

Om verschillende redenen wordt PropertyPeople ingeschakeld. De grote druk op P&O afdelingen bij het uitzetten van vacatures en de juiste verwerking van het aantal sollicitanten blijken ondermeer de achtergrond te vormen. Daarbij brengen wij onze jarenlange expertise in, maar ook ons uitgebreide netwerk. Veelal kennen wij een deel van de sollicitanten, waardoor de selectie sneller en doelgerichter wordt uitgevoerd. Wij werken met een geheimhoudingsverklaring om zodoende volledige discretie te garanderen voor onze relaties en de sollicitanten.

Volledige uitvoering

PropertyPeople begeleidt het selectieproces tot eventuele ondertekening van de arbeidsovereenkomst. De opdrachtgever bepaalt welke onderdelen van het proces door ons worden uitgevoerd. Wij werken op basis van een uurtarief, zodat de kosten inzichtelijk en beheersbaar blijven.